Захтев Председнику Републике Србије

Поштовани Председниче Републике Србије господине Александре Вучићу,

Сматрајући да Народна скупштина Републике Србије нема право да доноси законе
који су у супротности са раније донетим законима од стране исте институције,
захтевам да проверите основаност навода и непотписивања Указа о проглашењу
Закона о буџету Републике Србије за 2018. године због тога што је предложени
износ буџета за Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – раздео
24. у износу од 44.109.239.000 РСД за 5.320.761.000 РСД или за 10,76 одсто
мањи од припадајућег дела буџета Републике Србије за 2018. годину који, по
члану 4. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Сл.
Гласник РС“, бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/2016) и по члану 5.
Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон,
103/15), треба да износи минимално 49.430.000.000 РСД!

У очекивању да ћете пажљиво размотрити основаност мог захтева и поступити у
складу са Вашим уставним правима и дужностима, као и да ћете ме обавестити о
Вашој одлуци, унапред се захваљујем.

Проф. др Миладин М. Шеварлић
Народни посланик
Народна скупштина
11000 Београд, Трг Николе Пашића 13

 

СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА

 

Промоција књиге СТАРА ХЕРЦЕГОВИНА аутор: Проф. др Милан Р. Милановић

Говоре:
Аутор,
Проф.др. Миломир Мучибабић,
Др. Владимир Рогановић,
Дејан Мастиловић.

четвртак 14.12.2017. у 13 часова,
Удружење књижевника Србије,
Француска 7, 11000 Београд