Простор време – ИНТЕРНЕТ

Простор време – ИНТЕРНЕТ
Као човек чија је основна делатнос администрација интернет мрежа, a у осећају одговорности не могу, а да се јавно не запитам дали је просечан интернет корисник жртва енерго-временског дефекта у интернет простору.
Чињеница је да данас већи део интернет популације не разликује интернет сервисе по томе колико су и на који начин корисни или безбедни већ се прибегава општем популаризму и на тај начин се несвесно троше огромни енерго-временски ресурси. Зашто је то важно? “Временом можете произвести енергију али време не можете произвести енергијом”Без обзира дали сте еволуциониста или креациониста за све нас време као ограничавајући фактор има свој почетак и свој крај. За еволуционисте време почиње великим праском, за креационисте постанком али кључно је ваше лично време и одговорнст приликом утрошка истог. Као један баналан пример лошег утрошка времена и енергије на интернету навешћу сервис који вам је свима познат „КЊИГА ЛИЦА“ (facebook.com).
Исти сам изабрао због популарности, а сигурно да има далеко негативнијих примера.
Пример утрошка енергије: У једном од својих дата центара социјална мрежа Фацебоок плаћа месечно око 1.000.000,оо $ ( извор ). Ако исти износ поделимо са актуелном средњом ценом од 14,оо Долар-центи у САД ( извор) добијамо резултат да у једном дата центру социјална мрежа утроши 71.43 МW за 30 дана. За исти временски период преко социјалне мреже комуницира око 800 милиона активних корисника ( извор ) за чије временско ангажовање не постоји поуздан статистички податак али хајде прорачуна ради да кажемо да просечан члан на месечном нивоу утроши минимум 12 сати проведених у оквиру мреже. Просечан рачунар троши око 0.1 кW на сат што ако помножимо са бројем активних сати корисника добијамо месечну потрошњу електричне енергије од 960 ГW. Коначном утрошку енергије треба додати и потрошњу дистрибутивних центара односно провајдера који брину о преносу пакета са сервера до клијента, међутим у односу на претходне две групе потрошача, провајдери су у овој причи занемарљиви потрошачи.
Пример утрошка времена: Према звничним подацима Фацебоок социјална мрежа у овом моменту запошљава нешто више од 3000 особа ( извор) Сваки запослени на месечном нивоу има у просеку 176 радних сати што нас доводи до нешто више од пола милиона радних часова. Код интернет корисника ситуација је доста занимљивија, односно добијен је резултат од 9.6 милијарди радних часова.Без обзира на оквирне податке и непрецизност доступних статистика, јер и није ми циљ да напишем званични статистички извештај, ипакј добијени резултати вас терају да се замислите…
Да ли је овај сервис вредан оволиког утрошка енергије и времена?