25. јануар 2013. Свети Сава нерадан дан за ученике

По препоруци министарства просвете науке и технолошког развоја, а на предлог владине Канцеларије за сарадњу са црквама и верским заједницама петак 25.јануар 2013. је нерадан дан за ученике. Све школе у Србији ће обележити дан Светог Саве у недељу 27. јануара организовањем разних пригодби и свечаности.