Тополи је хитно неопходно високо школство

Тренд одлива млађе популације зарад школовања и запослења у друге средине неопходно је што пре зауставити. Високо школство према прецизно утврђеним потребама локалне привреде и интересовањима младих кадрова носи вишестрану корист. Спречава масивнији одлив младих, омогућава прилив младих из других градова, решава проблем високо стручних кадрова, а исти гарантују експанзију тренутних и отварање нових привредних капацитета.

Одељење биљних наука Универзитета у Кембриџу
Одељење биљних наука Универзитета у Кембриџу

Овај задатак се не може решити ђачком столицом, клупом и таблом у четири зида. Употреба старих учионица у нашим школама је могућа али… Нај очигледнија разлика престижних школа од оних које то нису у последњих 100 година огледала се превасходно у квалитету и опремљености њихових лабораторија. Један Пупин се из Америке морао вратити у В.Британију и Немачку због рада за то време  у врхунским лабораторијама. Свакако овим не желим да умањим значај врхунских професора као што је тада био Хелмхолц за Пупина али са економског аспекта није реално да тако мала општина као што је наша окупља и плаћа тим врхунских професора из неке области. Данас је пракса да врхунске стрчњаке ангажујете по потреби, па тако и плтите по њиховом ангажовању. Реализацијом овог пројекта неки од позитивних ефеката били би одмах видљиви. Да ли је потребно да рачунамо уштеду родитеља који уместо да деци плаћају стан, храну и путовање за Београд, Нови Сад и сл. децу школују на пар километара од куће.

идеја + стручност + ресурси = успех
идеја + стручност + ресурси = успех

Са друге стране неке куће које су већ празне јер су деца још давно отишла на школовање у други град, тамо се запослила и засновала своје породице, добиле би нове станаре из других средина којима би одабрани смерови били интересантни за студирање. Прича је заокружена онда када деца која су завршила студије у Тополи започну свој бизнис у Тополи и у тој истој Тополи заснују своје породице. То је интерес како сваког становника, тако и саме општине Топола.